Obraťte se na odborníky

Máme bohaté zkušenosti s čištěním kanalizace velkých rozsahů a průměrů. Dokážeme odpady zrecyklovat a tuhý odpad odvezeme k ekologické likvidaci. Pracujeme pro průmyslové podniky, stravovací zařízení, kde vznikají různé typy odpadů a shromažďují se v jímkách, lapolech, septicích. Čas od času je nutné je vyčerpat a propláchnout a od toho máme výkonné recyklační vozy.

Příroda umí své

Komunální a domovní sítě podléhají únavě materiálu a toho využije příroda a svými kořeny se dostane do vnitřku potrubí. Odtok se tak zpomalí, nehledě na to, že se mohou na kořenech zachycovat další nečistoty. Naše firma má monitorovací kamery, jejichž pomocí zjistí stav a navrhne řešení. Případné opravy zajistíme frézováním a kanalizace bude opět v pořádku. Nemusíte vždy měnit trubky.

Obraťte se na odborníky
3.5 (70%)2